Exide - Prawidłowy akumulator do wszystkich rodzajów pojazdów

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Equipment Gel

Akumulator przeznaczony do najlepiej wyposażonych camperów i przyczep kempingo- wych. Konstrukcja takiego akumulatora daje różne możliwości instalacji (w pomiesz- czeniu pasażerskim, w położeniu bocznym, przy oszczędności do 30% miejsca), ułatwia serwisowanie (akumulator całkowicie bezobsługowy, odpowiedni przy długich okresach nieużywania) i gwarantuje niezawodność (duża odporność na wibracje i przechyły, zabez- pieczenie przed wyciekami). Zbudowany w technologii żelowej (elektrolit w postaci żelu) ze stopem Ca/Ca i odpowietrzaniem VRLA (regulowanym zaworem), o pojemności Wh* od 450 Wh do 1300 Wh, akumulator ten jest doskonałym wyborem dla większości nowocze- snych pojazdów rekreacyjnych o dużym zapotrzebowaniu na energię.

Dual AGM

Akumulator przeznaczony do zasilania większości rodzajów camperów i przyczep kempingowych, charakteryzujący się dobrą mocą rozruchową. Jego konstrukcja daje różne możliwości instalacji (w kabinie pasażerskiej, w położeniu bocznym), ułatwia serwisowanie (akumulator całkowicie bezobsługowy, odpowiedni przy długich okresach nieużywania, dający oszczędności czasu ładowania do 50%) i gwarantuje nieza- wodność (duża odporność na wibracje i przechyły, zabezpieczenie przed wyciekami).  Akumulator ten – zbudowany w technologii AGM (absorpcyjna mata szklana, z płaską płytą lub orbitalny) ze stopem Ca/Ca i odpowietrzaniem VRLA (regulowanym zawo- rem), o pojemności Wh* od 400 Wh do 900 Wh – jest doskonałym wyborem dla wszyst- kich pojazdów rekreacyjnych.

Dual

AkumulatoryExide przeznaczony do tradycyjnych typów camperów i przyczep kempingo wych. Jego konstrukcja pozwala na montaż w zwykłym położeniu (bezpieczne odprowadza- nie gazów przez centralne odgazowanie, zabezpieczenie przeciwiskrowe), zapewnia wygodne serwisowanie (minimalna obsługa, łatwe sprawdzanie poziomu elektroli- tu i naładowania) i gwarantuje trwałość (średnia odporność na wibracje i przechyły, zabezpieczenie przed wyciekami). Akumulator ten – zbudowany w technologii ołowiowo-kwasowej ze stopem Sb/Ca i centralnym odgazowaniem, o pojemności Wh* od 350 Wh do 650 Wh – jest doskonałym wyborem dla większości klasycznych pojazdów rekreacyjnych.

Sprawdź jaki akumulator potrzebujesz do swojego pojazdu - znajdz sklep

exide multifit porownanie